Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Evaluatie buitenlands mensenrechtenbeleid 2008-2013: laveren tussen verschillende belangen

Tussen 2008 en 2013 gaf Nederland ongeveer EUR 342 miljoen uit aan de bescherming en bevordering van mensenrechten in het buitenland. IOB onderzocht of de Nederlandse inspanningen op dit terrein hebben bijgedragen aan meer respect voor en betere bescherming en bevordering van mensenrechten.

Het algemene beeld van de evaluatie is positief: Nederland was consequent in zijn beleidskeuzes en heeft bijgedragen aan de bevordering van mensenrechten in de wereld. De inzet verschilde echter per land: in Kazachstan, Rusland, Zimbabwe en (tot 2011) Guatemala was Nederland een belangrijke en zichtbare speler op het terrein van mensenrechten, zowel in het kader van de EU als in zijn bilaterale contacten; in landen als Colombia, Marokko, Nigeria, de Palestijnse Gebieden en Sri Lanka was de betrokkenheid van Nederland minder prominent.

De evaluatie is kritisch over het gebrek aan informatie over de opvolging die aan diplomatieke acties wordt gegeven. Ook kan de coherentie worden versterkt: in sommige gevallen bleek dat economische belangen een nadrukkelijke inzet op mensenrechten verhinderden. Daarnaast zet het mensenrechtenbeleid in Nederland zelf mogelijk de geloofwaardigheid van de inspanningen in het buitenland op het spel.

Deze en andere conclusies trekt IOB in de beleidsevaluatie Navigating a sea of interests: Policy evaluation of Dutch foreign human rights policy 2008-2013, die hier valt te downloaden. De IOB Evaluatie Nieuwsbrief is hier te vinden, en de beleidsreactie kan hier worden gedownload.


 

Zoeken