Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

IOB beleidsdoorlichting humanitaire hulp, 2009-2014

IOB heeft een beleidsdoorlichting uitgevoerd naar het Nederlandse beleid voor humanitaire hulp over de periode 2009-2014.

IOB constateert dat Nederland heeft bijgedragen aan een flexibele en snelle inzet van humanitaire hulp door geen voorwaarden te stellen aan de besteding van hulpfondsen door de hulporganisaties van de VN en het Internationaal Comité van het Rode Kruis.

De veronderstellingen over de schaalvoordelen en specialisaties die ten grondslag liggen aan de Nederlandse voorkeur voor financiering van de humanitaire VN-organisaties kan met enige voorzichtigheid worden bevestigd. Voor de veronderstelling dat de door de VN voorgestane coördinatie leidt tot effectievere hulp is minder bewijs gevonden.

 IOB concludeert verder dat de aandacht die Nederland in het verleden had voor de structurele oorzaken van humanitaire rampen en crises recentelijk is verminderd.

De effectiviteit van de hulp die door UNHCR en andere organisaties is verleend aan de vluchtelingen in de buurlanden van Syrie is positief beoordeeld. Vanaf medio 2014 is de situatie van de vluchtelingen echter verslechterd. De veronderstellingen over de mogelijkheden om opvang van vluchtelingen in de regio te realiseren zijn te optimistisch zijn gebleken.

Deze en andere conclusies trekt IOB in het rapport 'Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 2009-2014'. Het rapport is hier te downloaden. De IOB Evaluatie Nieuwsbrief is hier te vinden. Een samenvatting in beeld (infographics) is hier te lezen.
 

Zoeken