Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

14 miljoen mensen toegang tot hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, impact (zonne-)elektriciteit reikt verder dan kookenergie. Klimaatmitigatie minder dan voorspeld.

In 2008 heeft de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking 500 miljoen euro toegekend voor hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. IOB concludeert dat de Nederlandse inzet meer dan 14 miljoen mensen in ontwikkelingslanden toegang heeft geboden tot hernieuwbare energie, 4 miljoen meer dan geambieerd.

De impact op de inkomsten en uitgaven van huishoudens die hernieuwbare energie gebruiken is beperkt. Wel draagt hernieuwbare energie bij aan meer welzijn en comfort, zoals betere veiligheid en gezondheid, en meer informatie en communicatie. De impact van elektriciteit gaat verder dan die van ‘kookenergie’ (denk aan biogasinstallaties of verbeterde kookoventjes).

Bij kookenergie bleek de bijdrage aan klimaatmitigatie minder dan voorspeld, omdat inschattingen geen rekening houden met veranderingen in kookgedrag van gebruikers, en ook niet met de mogelijkheid om brandhout voor andere doeleinden te gebruiken dan koken (counterfactual).

Het gevoerde beleid was relevant, zowel vanuit armoede- als klimaatperspectief. In de praktijk bleek het echter wel lastig om beide perspectieven evenwichtig in te vullen.

Het ministerie delegeerde de uitvoering aan partners die actief waren in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, zoals de Wereldbank en de Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dit had als voordeel dat Nederland het beleid van die organisaties kon beïnvloeden. Het nadeel was dat Nederland de uitvoerings- en monitoringsystemen van die partners moest volgen. Die kwamen niet altijd overeen met de Nederlandse informatiebehoeften en dat zette de verantwoording onder druk. 

Voor meer informatie omtrent de bevindingen en de belangrijkste lessen: zie het rapport, de IOB Evaluatie Nieuwsbrief en de beleidsreactie van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 

Zoeken