Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Investeren in stabiliteit: Het Nederlandse fragiele statenbeleid doorgelicht

Status: 
Beleidsartikel: 
4
Datum van publicatie: 
2013

Nederland heeft zich ingezet voor conflictvermindering
en vredesopbouw in verschillende
delen van de wereld waar fragiliteit van staten
en regio’s problemen oplevert voor de sociaaleconomische
ontwikkeling en stabiliteit ter
plekke, voor de regionale stabiliteit, en voor de
internationale stabiliteit en veiligheid in ruime
zin. Nederland volgde daarbij een geïntegreerde
benadering, waarbij in samenwerking met
andere donorlanden en internationale organisaties
getracht werd via een gecombineerde inzet
van militairen en veiligheidsinstrumenten,
diplomatieke druk en ontwikkelingssamenwerking
bij te dragen aan de stabiliteit en ontwikkeling
in deze gebieden. Deze beleidsdoorlichting
biedt inzicht in de resultaten van de Nederlandse
inzet op dit terrein in de periode 2005-2011.

Publicatienummer: 
379

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken