Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Het flood action plan, Bangladesh. Een onderzoek naar aanleiding van het debat over waterbeheersing in Bangladesh

Status: 
Datum van publicatie: 
1993

Naar aanleiding van de overstromingen in 1987 en 1988 in Bangladesh is het Flood Action Plan (FAP) van start gegaan. De eerste fase, van 1990 tot 1995, bestaat uit 26 studies. Het FAP wordt gecoördineerd door de Flood Plan Coordination Organization en gesteund door 17 donoren, waaronder Nederland. De resultaten van de ondernomen studies zullen niet de eerste voorstellen zijn over waterbeheersing in Bangladesh. Al in de jaren vijftig werden plannen opgesteld en door de jaren heen werden vele projecten uitgevoerd in de watersector.
Waterbeheersing is in Bangladesh een cruciaal, maar tegelijkertijd een gecompliceerd terrein. Het is niet verbazingwekkend dat plannen in die sector tot veel discussie leiden.

Het FAP is onderwerp van veel kritiek. Dit onderzoek heeft tot doel een 'second opinion' te geven over het omvangrijke debat over het FAP en na te gaan of de kritiek aanleiding zou moeten zijn voor een verankering in het Nederlandse standpunt over het FAP.
Het rapport is gebaseerd op dossierstudies en op interviews die vooral in Bangladesh gehouden zijn. Er is steeds naar gestreefd zowel voor- als tegenstanders, alsmede onafhankelijke deskundigen te spreken.

Publicatienummer: 
257

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
14 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken