Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid - Beleidsdoorlichting 2006-2010

Status: 
Datum van publicatie: 
2012

De beleidsdoorlichting behandelt het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op energievoorzieningszekerheid. Sinds 2006 draagt het ministerie hieraan bij in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het perspectief is sindsdien verbreed en omvat naast fossiele energiedragers ook transitie naar hernieuwbare energie, vraag naar en aanbod van energie en handel en investeringen in Nederland en in het buitenland, terwijl in het kader van het buitenlandbeleid ook doelen als veiligheid, mensenrechten en goed bestuur worden nagestreefd. De beleidsdoorlichting beschrijft en analyseert het gevoerde beleid en komt met aandachtspunten voor de toekomst.

Publicatienummer: 
367

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken