Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

56 results for 'Vrede en Rechtsorde'…

 1. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 15 09 – Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde.pdf

  aan een goed functionerende internationale rechtsorde die vrede, rechtvaardigheid en welvaart ... draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid. Het ... als IOB Evaluatie Nieuwsbrief. Conclusies en lessen • Bevordering van de internationale rechtsorde is application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 09 – Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

  4 May 2016 | File attachment

 2. Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde.pdf

  internationale rechtsorde.pdf IO B Evaluatie | nr. 410 IOB Evaluatie Vreedzame geschillen beslechting en het ... rechtsorde Vreedzam e geschillen beslechting en het tegengaan van straff eloosheid december 2015 IOB ... hebben aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van de internationale rechtsorde en de handhaving van application/pdf attached to:Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

  4 May 2016 | File attachment

 3. Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid.pdf

  rechtsorde voor vrede, veiligheid en ontwikkeling, zoals in de nota Handel en Ontwikkelingssamenwerking.10 ... Bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde is in de grondwet verankerd (artikel 90) en ... Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten. Tot en met de begroting 2011 bevatte application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid

  10 April 2015 | File attachment

 4. Onderwerpen (alfabetisch)

  Vakbonden Verenigde Naties Verzekering Voedselhulp Voedselzekerheid Vrede en Rechtsorde Vredesopbouw ... 'full-text' door de teksten van de IOB documenten op de aangeklikte term(en). Daarna kunt u in de rechterkolom ... Nederland Wereldomroep Schuldverlichting Sectorsteun Sexuele & Reproductieve Gezondheid en Rechten ...

  26 November 2015 | Page

 5. terms-of-reference-bevordering-van-conflictvermindering-en-vredesopbouw-in-fragiele-staten-2005-–-2011.pdf

  operationele doelstelling 5 ‘het bevorderen van veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire ... perioden van enerzijds relatieve vrede en stabiliteit en anderzijds oplaaiend conflict. Fragiele staten ... september 2005, p. 7). 4 consolidering van vrede en veiligheid, de rehabilitatie en versterking van openbaar application/pdf attached to:Terms of reference (Bevordering van conflictvermindering en vredesopbouw in fragiele staten 2005-2011)

  14 March 2014 | File attachment

 6. Beleidsreactie.pdf

  internationale rechtsorde omvat2 en zich qua onderzoek beperkt tot beleidsartikel 1 van de memorie van ... ontwikkeling van de internationale rechtsorde is een grondwettelijke opdracht en een belangrijk uitgangspunt ... Grondwet een actieve Nederlandse inzet voor de internationale rechtsorde impliceert en dat Nederland daarin application/pdf attached to:Beleidsreactie

  4 May 2016 | File attachment

 7. Beleidsreactie 379.docx

  Kamerbrief Veiligheid en Rechtsorde (Kamerstuk 32605, nr. 94) waarin, op basis van lessen uit het verleden, ... het Nederlandse beleid ten aanzien van veiligheid en rechtsorde in fragiele staten werd ... rechtsorde 3. inclusieve politieke processen 4. een legitieme en capabele overheid 5. vredesdividend: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie

  14 March 2014 | File attachment

 8. ToR BD VN.pdf

  vrede, veiligheid en rechtsorde’. Gelet op het bovenstaande is het voor deze beleidsdoorlichting van ... sociale vooruitgang; en artikel 4: vrede en veiligheid.2 Omdat in twee onlangs uitgevoerde ... internationale rechtsorde en humanitaire hulp zal deze doorlichting daarom niet in gaan op deze thema’s.3 2. application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting over de samenwerking met de Verenigde Naties bij de realisatie van de speerpunten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  29 February 2016 | File attachment

 9. ToR BD VN.pdf

  vrede, veiligheid en rechtsorde’. Gelet op het bovenstaande, is het voor deze beleidsdoorlichting van ... sociale vooruitgang; en artikel 4: vrede en veiligheid.2 Omdat in twee onlangs uitgevoerde ... internationale rechtsorde en humanitaire hulp, zal deze doorlichting niet ingaan op deze thema’s.3 2. application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting over de samenwerking met de Verenigde Naties bij de realisatie van de speerpunten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  29 February 2016 | File attachment

 10. ToR BD VN.pdf

  vrede, veiligheid en rechtsorde’. Gelet op het bovenstaande, is het voor deze beleidsdoorlichting van ... sociale vooruitgang; en artikel 4: vrede en veiligheid.2 Omdat in twee onlangs uitgevoerde ... internationale rechtsorde en humanitaire hulp, zal deze doorlichting niet ingaan op deze thema’s.3 2. application/pdf attached to:Terms of Reference beleidsdoorlichting over de samenwerking met de Verenigde Naties bij de realisatie van de speerpunten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

  29 February 2016 | File attachment