Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

130 results for 'Infrastructuur'…

 1. iob-nieuwsbrief--11-15---evaluatie-van-het-nederlandse-beleid-m.b.t.-de-westelijke-balkan-2004-2008.pdf

  (her)bouw van woningen en infrastructuur en het bieden van psychosociale hulp bijgedragen aan de terugkeer application/pdf attached to:IOB Nieuwsbrief # 11 15 bij de Evaluatie van het Nederlandse beleid Westelijke Balkan 2004-2008

  14 March 2014 | File attachment

 2. 345 (zonder nummer op voorkant).pdf

  landbouw, infrastructuur en sociale voorzieningen. De snelle groei leverde echter ook problemen op: mislukte ... geïnvesteerd in het opzetten van een sociaal vangnet en in de infrastructuur op het platteland. 5 Directe application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichtingsovereenkomst van 2005 tussen de Club van Parijs en Nigeria (Verkorte versie, 345)

  14 March 2014 | File attachment

 3. B85_621538_IOB Nwsbr_13 11_Belastingbeleid_Webversie.pdf

  infrastructuur. De onderhavige IOB-studie laat zien dat bronheffingen op internationale betalingen, zoals die op application/pdf attached to:IOB Studie Nieuwsbrief # 13 11 – Nederlands belastingbeleid kan nadelig zijn voor ontwikkelingslanden

  14 March 2014 | File attachment

 4. 304 beleidsreactie.docx

  capaciteit en minimale infrastructuur voor het doen van onderzoek anderzijds. Kortom, de capaciteit om ... ruimte voor het benutten van de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur, vooral ten behoeve van die application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Evaluatie van de vernieuwing van het Nederlandse onderzoeksbeleid 1992-2005 (Beleidsreactie)

  14 March 2014 | File attachment

 5. bijlage-bij-evaluatie-van-het-nederlandse-beleid-m.b.t.-de-westelijke-balkan-2004-2008.pdf

  terugkeerproces. Bestudeerde projecten 6 Herstel van infrastructuur:  Identificatie van infrastructurele ... het herstel van huizen en infrastructuur, het verschaffen van landbouwgereedschap, voedsel en ...  Herstellen van door de burgers uitgekozen infrastructuur;  Terugkeer van 90 families;  Verbeterde application/pdf attached to:Bestudeerde projecten. Bijlage bij de IOB-evaluatie van het Nederlandse beleid Westelijke Balkan 2004-2008

  14 March 2014 | File attachment

 6. 272x (onterecht zonder nummer op voorkant).pdf

  infrastructuur bedreigd. Voor de streekontwikkelings- projecten wordt de kans op duurzaamheid als matig ... infrastructuur werden ondersteund via personeelsinzetten in gouvernementele gastorga- nisaties. In 1985 vond een application/pdf attached to:SNV-Benin, 1985-1995 (Hoofdbevindingen en samenvatting, 272x)

  14 March 2014 | File attachment

 7. Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004-2014).pdf

  Infrastructuur en Milieu (voorheen Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) WCED application/pdf attached to:Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004-2014)

  24 November 2015 | File attachment

 8. ToR BD ICB.pdf

  strategische samenwerking, meer regie, het beter benutten van de bestaande internationale infrastructuur en een ... instrumenten zijn zeer verschillend van aard en omvang: van betrokkenheid bij culturele infrastructuur tot application/pdf attached to:Terms of Reference Beleidsdoorlichting Internationaal Cultuurbeleid (2009-2014)

  12 January 2015 | File attachment

 9. terms-of-reference.pdf

  vooral steun op het gebied van huisvesting, infrastructuur en dienstverlening voor lage inkomensgroepen. ... huisvesting, infrastructuur (drinkwater) en stedelijk milieu (met name op het terrein van sanitatie). 3. application/pdf attached to:Stedelijke armoedebestrijding (Terms of reference)

  14 March 2014 | File attachment

 10. Beleidsreactie 379.docx

  gebied van infrastructuur, gezondheidszorg, landbouw en (meisjes)onderwijs voortgang is geboekt. 9. De ... gezondheidszorg en landbouw en infrastructuur langdurige effecten zal hebben. 2. Grote Meren IOB oordeelt positief application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attached to:Beleidsreactie

  14 March 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Rapporttype