Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

130 results for 'Infrastructuur'…

 1. B85_617412_13 07_Publiek-Private Partnerschappen_Web.pdf

  gezondheidszorg (ontwikkelen van medicijnen), infrastructuur (transport en energievoorziening), watervoorziening ... 2 0 2 Energie 2 1 3 Milieu 1 1 2 Gezondheidszorg 6 5 11 Bouw 1 2 3 Infrastructuur 3 3 6 Transport 1 2 3 Water application/pdf attached to:IOB Studie Nieuwsbrief # 13 07 - Publiek-Private Partnerschappen in ontwikkelingslanden. Een systematisch literatuuronderzoek

  14 March 2014 | File attachment

 2. leidraad-rapportage-scan.pdf

  Nee 4 Basisvoorzieningen wordt zeer ruim opgevat zoals in het beleidskader MFS: zowel infrastructuur application/pdf attached to:Maatgesneden Monitoring .‘Het verhaal achter de cijfers’. (Leeswijzer scan MPR)

  14 March 2014 | File attachment

 3. 273x (onterecht zonder nummer op voorkant).pdf

  infrastructuur, zoals bruggen, drinkwater- en irrigatiesystemen, de overhand. Geleidelijk is meer nadruk komen te ... bouw van latrines, vorm- ing van gebruikersgroepen voor beheer en onderhoud infrastructuur). Iets meer ... infrastructuur door de gebruikersgroepen, de onzekerheid over de financiering in de toekomst, onvoldoende application/pdf attached to:SNV-Nepal, 1985-1995 (Hoofdbevindingen en samenvatting, 273x)

  14 March 2014 | File attachment

 4. iob-tor-beleidsdoorlichting-energievoorzieningszekerheid.pdf

  orde zijn die (ook) om een beleidsinzet vragen. 11. Bevorder het investeren in infrastructuur, zodat ... ruime infrastructuur om flexibiliteit van aanbod en concurrentie beter mogelijk te maken. 12. Houd bij ... landen assistentie verleent bij de bescherming van infrastructuur en transportroutes”.5 Bilaterale application/pdf attached to:Beleidsdoorlichting energievoorzieningszekerheid - Terms of Reference

  14 March 2014 | File attachment

 5. beleidsreactie.pdf

  fysieke infrastructuur maar ook via sectorale steun blijvend aandacht te besteden aan het scheppen van application/pdf attached to:Water Supply and Sanitation Programmes Shinyanga Region, Tanzania 1990-2006 (beleidsreactie)

  14 March 2014 | File attachment

 6. beleidsreactie.pdf

  dollar. Daarnaast werd een ander deel van deze over- eenkomt, een infrastructuur-project, in omvang application/pdf attached to:Evaluatie van de schuldverlichting aan de Democratische Republiek Congo (Beleidsreactie)

  14 March 2014 | File attachment

 7. iob-nieuwsbrief-nederlands.pdf

  voor kort gevraagde eigen bijdrage aan de infrastructuur te voldoen. Het aantal gebruikers van application/pdf attached to:Impactevaluatie drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Benin (nieuwsbrief)

  14 March 2014 | File attachment

 8. iob-nieuwsbrief-11-05.pdf

  geboekt; op de terreinen infrastructuur, landbouw, microkrediet en sociale zekerheid minder. De ervaringen application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief #11 05

  14 March 2014 | File attachment

 9. beleidsreactie-drinking-water-supply-fayoum-policybrief.pdf

  tot op heden. De steun was, naast financiële steun voor investeringen in infrastructuur, vooral application/pdf attached to:Impact Evaluatie: Drinking water supply and sanitation programme supported by the Netherlands in Fayoum Governorate, Arab Republic of Egypt, 1990-2009 (Beleidsreactie)

  14 March 2014 | File attachment

 10. 365 beleidsreactie Kamerbrief-over-tactische-diplomatie-voor-een-strategisch-concept.pdf

  proliferatie van massavernietigingswapens, terrorisme en aanvallen op onze digitale infrastructuur (cyber). Dit application/pdf attached to:Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept (Beleidsreactie)

  14 March 2014 | File attachment

Publicatiestatus

Rapporttype