Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Site

61 results for 'Democratisering'…

 1. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 15 01 – Steun democratische transitie Arabische regio vergt harder nadenken.pdf

  stelde Nederland zich als doel om steun te verlenen aan democratisering, rechtsstaatontwikkeling ... beleidslessen. Democratisering is allerminst een lineair proces. Daarnaast verschillen Arabische landen ... vergen processen van staatsopbouw en democratisering een tijdshorizon van tientallen jaren. De application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 01 – Steun democratische transitie Arabische regio vergt harder nadenken

  3 September 2015 | File attachment

 2. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 15 01 – Steun democratische transitie Arabische regio vergt harder nadenken.pdf

  stelde Nederland zich als doel om steun te verlenen aan democratisering, rechtsstaatontwikkeling ... beleidslessen. Democratisering is allerminst een lineair proces. Daarnaast verschillen Arabische landen ... vergen processen van staatsopbouw en democratisering een tijdshorizon van tientallen jaren. De application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 01 – Steun democratische transitie Arabische regio vergt harder nadenken

  10 September 2015 | File attachment

 3. Onderwerpen (alfabetisch)

  Coherentie Conflictpreventie Consulaire dienstverlening Cultuur Decentralisatie Democratisering Directe ...

  26 November 2015 | Page

 4. Beleidsreactie.pdf

  lessen op het gebied van ondersteuning van democratisering. Het kabinet is blij met de constatering van ... inzichten op basis van geleerde lessen op het gebied van ondersteuning van democratisering. 3. Bilaterale ... waren onvoldoende gericht op de prioriteitslanden en evenmin op de beleidsdoelen democratisering en application/pdf attached to:Beleidsreactie

  3 September 2015 | File attachment

 5. beleidsreactie.pdf

  en ABS werd een geschikt instrument gevonden om goed bestuur en democratisering te bevorderen. De ABS ... Tegelijk constateer ik dat de inzet op het gebied van bevordering van goed bestuur, democratisering en application/pdf attached to:Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (beleidsreactie)

  14 March 2014 | File attachment

 6. Terms of Reference Evaluatie Matra Oostelijk Partnerschap.pdf

  (Matra = maatschappelijke transformatie) werd in november 1993 gelanceerd, in essentie om democratisering ... maatschappelijk middenveld gericht op maatschappelijke transformatie en democratisering. Het gaat om kleine tot ... (11%), Democratisering (10%), Wetgeving en recht (8%) Versterking civil society (8%), Openbaar bestuur en application/pdf attached to:Evaluatie van het Matra-programma in de landen van het Oostelijk Partnerschap 2008-2014 – Terms of Reference

  5 March 2015 | File attachment

 7. IOB Evaluatie Nieuwsbrief 15 06 – Het Matra-programma in de landen van het Oostelijk Partnerschap.pdf

  transformatie) beoogt sinds 1994 bij te dragen aan een proces van democratisering en versterking van de application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 06 – Het Matra-programma in de landen van het Oostelijk Partnerschap

  8 January 2016 | File attachment

 8. 328.pdf

  noodhulp na de orkaan Mitch in 1998. Vanaf 2000 werd bevordering van goed bestuur en democratisering een ... armoede 66 � 4.7 Conclusies 70 � 5� Goed�bestuur,�democratisering�en�maatschappijopbouw� 72 � 5.1 Wat ... en uitgaven van de overheid 66 Tabel 5.1 Programma’s goed bestuur, democratisering en application/pdf attached to:Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005-2008 (rapport, 328)

  14 March 2014 | File attachment

 9. 297 IOB Informatieblad.pdf

  democratisering van de beleidsbepaling en-uitvoering. Tegen de achtergrond van het acquis communautaire op application/pdf attached to:IOB Informatieblad (samenvatting)

  14 March 2014 | File attachment

 10. B85_618414_ 13 08_Fragiele Staten_NL_WEB.pdf

  bij beleidsontwikkeling. Naast vredesbevordering waren de doelen de bevordering van democratisering application/pdf attached to:IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 13 08 – Nederland boekt wisselende resultaten in fragiele staten

  14 March 2014 | File attachment