Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid – Beleidsdoorlichting internationale rechtsorde

Status: 
Beleidsartikel: 
1.1 (BZ)
Datum van publicatie: 
2015

De beleidsdoorlichting laat eerst zien hoe het beleid op het gebied van de internationale rechtsorde vorm kreeg. Daarna concentreert het onderzoek zich op vier onderwerpen: vreedzame geschillenbeslechting, het tegengaan van straffeloosheid, de hervorming van de VN-Veiligheidsraad en het beleid betreffende gebieden die buiten de rechtsmacht van landen liggen.

Nederland heeft zich op verschillende manieren en in diverse fora ingezet voor deze onderwerpen. Een kritische kanttekening is dat er wel een visie bestaat op deelterreinen, maar dat het ontbreekt aan een overkoepelende visie op de vraag hoe vorm te geven aan de Grondwettelijke opdracht tot bevordering van de internationale rechtsorde.

Hoewel niet alle geschillen vreedzaam opgelost worden en internationale misdaden vaak onbestraft blijven, zijn er wel resultaten geboekt. Het rapport presenteert deze per onderwerp. Soms zijn deze mede door toedoen van Nederland tot stand gekomen, zoals de bescherming van getuigen en de rehabilitatie van slachtoffers.

Publicatienummer: 
410

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Zoeken