Logo of Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Welcome to IOB

The Ministry of Foreign Affairs works towards diverse objectives that matter for the relations between the Netherlands and other countries. But are these objectives achieved? How do we know?

Since 2001, all government policies are to be evaluated regularly and independently. The profound evaluation of Dutch efforts in development cooperation started earlier.

The aim of the evaluation studies is twofold:

  • On the one hand, an evaluation can determine whether the policy is appropriate (efficient) and sufficient (effective).
  • On the other hand, an evaluation grasps why particular results have or have not been achieved so the policy can be improved. This is the learning function of evaluations.

The Ministry of Foreign Affairs formulated an evaluation programming for all policy areas. This programming covers a six years period, and is annually revised and presented to the Dutch House of Representatives together with the budget.

Most evaluation studies consider past events ('ex post'). The Order on Periodic Evaluation and Policy Information (known as RPE) distinguishes between two types of 'ex post' evaluation studies:

  • Policy reviews
  • Impact studies

A policy review is a comprehensive analysis of a general or operational policy objective, wheareas an impact study assesses the net effects of the policy. The evaluation programming outlines also other types of evaluation studies that are important imputs for policy reviews. All our research can be accessed with this website.

Most evaluation studies are conducted by or under the responsibility of the Policy and Operations Evaluation Department (IOB), the independent evaluation department of the Ministry. Other research is carried out under the responsibility of policy departments. In the field of development cooperation, IOB decides upon the order and timing of the evaluations.

Highlighted


Gegevens ORET-transacties visueel weergegeven

Op deze pagina (hieronder is een schermafbeelding te zien) zijn de gegevens van alle 139 ORET-transacties in de onderzoeksperiode van de recent uitgekomen evaluatie 'Work in Progress: Evaluation of the ORET Programme: Investing in Public Infrastructure in Developing Countries' te zien. Uitgegeven bedragen (bij afgeronde transacties) dan wel toegewezen bedragen (bij lopende transacties) staan vermeld bij aanklikken. Een selectie kan gemaakt worden per land(en), sector, aanvrager en transactie.

schermafbeelding ORET-gegevens

Nieuwsbericht | 20 -10-2015

News

In 2010 besloot het kabinet Rutte-I het Nederlandse ontwikkelingsbeleid te herzien. Het verlegde de focus van hulp naar investeringen, met een zwaarder accent op economische groei en...

News item | 26-09-2016

IOB brengt het Jaarbericht 2015 uit. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2015 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC...

News item | 25-07-2016

Een toenemend aantal donoren herontdekt de belangrijke rol die het maatschappelijk middenveld speelt in het scheppen van voorwaarden voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Nederland volgt...

News item | 22-02-2016

IOB evalueerde het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), dat een bijdrage levert aan het Nederlandse private sectorbeleid in ontwikkelingslanden. Het doel van CBI is...

News item | 16-02-2016