Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Evaluatie naar de gevolgen van het beëindigen van ontwikkelingssamenwerking

In 2010 besloot het kabinet Rutte-I het Nederlandse ontwikkelingsbeleid te herzien. Het verlegde de focus van hulp naar investeringen, met een zwaarder accent op economische groei en handelsbevordering. Ook verminderde het kabinet het aantal partnerlanden van 33 naar 15. De steun aan de traditionele sociale sectoren onderwijs en gezondheidszorg had niet langer prioriteit en werd uitgefaseerd. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking werd structureel teruggebracht met EUR 810 miljoen per jaar. Het kabinet Rutte-II besloot in 2012 om het budget voor ontwikkelingssamenwerking verder te laten teruglopen met EUR 1 miljard. Nederland liet daarmee de internationale norm los om minimaal 0,7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking te besteden.

Een motie van de Tweede Kamer verzocht de minister om de effecten van de bezuinigingen onder Rutte-I te onderzoeken. De IOB-evaluatie The gaps left behind is daarvan het resultaat. IOB heeft zes landenstudies uitgevoerd waarin de effecten van het stopzetten van de Nederlandse hulp zijn onderzocht: Bolivia, Burkina Faso, Guatemala, Nicaragua, Tanzania en Zambia.

De evaluatie concludeert onder andere dat het verminderen van het aantal partnerlanden vooral een gevolg was van de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Efficiency- en effectiviteitsoverwegingen speelden in de praktijk nauwelijks een rol. Een andere conclusie uit het rapport is dat, ondanks alle afspraken over een betere arbeidsdeling en grotere coördinatie, Nederland de partnerlandenkeuze niet vooraf heeft overlegd met andere donoren. Het ministerie slaagde er zelden in om andere donoren te interesseren voor de Nederlandse programma’s.

Deze conclusies en conclusies over de effecten van de bezuinigingen trekt IOB in het rapport 'The gaps left behind: An evaluation of the impact of ending aid. Het rapport is hier te downloaden. De afzonderlijke landenstudies kunnen hier worden gedownload: Bolivia, Burkina Faso, Guatemala, Nicaragua, Tanzania en Zambia. De IOB Evaluatie Nieuwsbrief is hier te vinden, en de beleidsreactie kan hier worden gedownload.

Zoeken