Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Jaarbericht 2015 met overzicht afgeronde evaluaties en reflectie op het Nederlandse EU-beleid

IOB brengt het Jaarbericht 2015 uit. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2015 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie, duurzaamheid en coherentie.

Dit Jaarbericht geeft een beknopt beeld van de resultaten van in het afgelopen jaar uitgevoerde beleidsdoorlichtingen, evaluaties en overige studies. De meeste betreffen onderdelen van het Nederlandse bilaterale beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel en diplomatieke relaties. Het Jaarbericht biedt tevens een overzicht van het lopende onderzoek en van de bijdragen van IOB ter ondersteuning van de kwaliteit van het overige evaluatiewerk van directies en posten – de zogenoemde IOB Helpdesk.

In de inleiding van dit Jaarbericht 2015, dat uitkomt in het jaar van het twaalfde Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, reflecteert IOB op het Nederlandse Europabeleid. De belangrijkste doelstellingen van ons buitenlandbeleid worden via de instellingen en de begroting van de Unie uitgevoerd, veelal in nauwe afstemming met andere lidstaten. Hiermee neemt de Europese samenwerking ook in het werk van IOB een steeds centralere plaats in. Lidmaatschap van de EU betekent (opnieuw) betrokkenheid bij de wereld van geopolitieke en geo-economische belangen, met alle strategische dilemma’s, complexiteiten, kansen en bedreigingen van dien.
 

AttachmentSize
IOB Jaarbericht 2015.pdf2.57 MB

Zoeken