Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Evaluatie CBI: exportpromotie in ontwikkelingslanden relevant, maar vaak onvoldoende voor export naar Europa

IOB evalueerde het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), dat een bijdrage levert aan het Nederlandse private sectorbeleid in ontwikkelingslanden. Het doel van CBI is om bij te dragen een duurzame economische groei in ontwikklingslanden door de vergroting van hun export. IOB onderzocht in welke mate dit doel behaald is tussen 2005 en 2012, door gebruik te maken van een mixed-methods-benadering waarmee het exportcoachingprogramma en het programma voor de ontwikkeling van handelsbevorderende organisaties zijn onderzocht. De bevindingen van IOB zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, surveys onder begunstigden en importeurs, case studies in vier landen (Colombia, Egypte, India en Zuid-Afrika), een internationale vergelijking, en gesprekken met beleidsmakers, uitvoerenden, begunstigden en andere belanghebbenden.

De programma's van het CBI zijn relevant voor het Nederlandse private sectorbeleid, zo blijkt uit de evaluatie. De bijdrage van de programma's aan bepaalde beleidsdoelstellingen – inclusieve economische groei, goede banen, verbeterde productiviteit en meer competitieve bedrijven – is echter minder overtuigend. Slechts 10-20% van de ondersteunde bedrijven behaalde het door CBI gestelde doel om binnen twee jaar na afloop van het programma tot een additioneel exportvolume van 2,5 keer het bedrag dat CBI in het bedrijf investeerde te komen. Vaak waren programma's zelfs onvoldoende relevant om bedrijven in staat te stellen om naar Europa te exporteren, vooral doordat de programma's zich niet richtten op de bedrijven en landen die het meest behoefte hadden aan exportcoaching.

De evaluatie heeft geen bewijs kunnen vinden voor efficiënt gerunde programma's. Het ontbrak daarvoor op meerdere fronten aan de juiste prikkels. De overheadkosten namen sneller toe dan de programmabudgetten. Hoewel het CBI gedurende de evaluatieperiode relatief onafhankelijk van het ministerie opereerde, is het ministerie vanaf 2010 veeleisender geworden in de verwachtingen die het van CBI had. Een meer resultaatgericht evaluatiesysteem is nodig om de efficiëntie van CBI verder te vergroten.

Deze en andere conclusies trekt IOB in het rapport 'Aided Trade: An evaluation of the Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (2005-2012)'. Het rapport is hier te downloaden. De IOB Evaluatie Nieuwsbrief is hier te vinden, en de beleidsreactie kan hier worden gedownload.
 

Zoeken