Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Jaarbericht 2013: Inleiding over armoede-oriëntatie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

IOB heeft het Jaarbericht 2013 uitgebracht. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2013 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie, duurzaamheid en coherentie.

In de inleiding is een korte beschouwing gegeven over armoede-oriëntatie in de door Nederland ondersteunde programma's voor internationale samenwerking, zulks in aansluiting op de motie Van der Staaij c.s. (juni 2013) waarin werd gevraagd om in de evaluaties systematisch aandacht te schenken aan de consequenties en effecten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de allerarmsten. Ook zijn lopende evaluaties en overige activiteiten van IOB opgenomen.
 

BijlageGrootte
IOB Jaarbericht 20131.15 MB

Zoeken