Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Andere activiteiten

IOB wil de verspreiding van haar onderzoeken bevorderen. Waar mogelijk zal bij de publicatie van een onderzoeksrapport hieraan aandacht worden geschonken. Dit kan op verschillende manieren in het vat worden gegoten. Te denken valt aan een congres of seminar, een krantenartikel, een Youtube-filmpje en dergelijke. 

Zoeken