Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Evaluatie Latijns-Amerika: Op zoek naar nieuwe verhoudingen

IOB heeft een evaluatie van het Nederlandse beleid voor Latijns-Amerika uitgebracht. De evaluatie maakt een balans op van de beleidsontwikkeling in Latijns-Amerika over de afgelopen tien jaar. Dat beleid is flink in beweging geweest en heeft er toe geleid dat de belangstelling voor economische diplomatie veel meer aandacht heeft gekregen. Tegelijkertijd is onder druk van de bezuinigingen de aanwezigheid van Nederland in de regio teruggebracht. De centrale vraag in de evaluatie is dan ook hoe het Nederlandse buitenlandbeleid zich heeft aangepast aan de veranderingen in Latijns-Amerika. Het rapport 'Op zoek naar nieuwe verhoudingen: Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika' is hier te downloaden. De nieuwsbrief en de beleidsreactie zijn hier te vinden.

Zoeken