Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Jaarbericht 2014 met overzicht afgeronde evaluaties en geleerde lessen voor inclusieve economische groei in ontwikkelingslanden

IOB brengt het Jaarbericht 2014 uit. Hierin staat een korte samenvatting van alle in 2014 uitgekomen evaluaties en studies, aan de hand van de door OESO Ontwikkelingssamenwerking (OECD-DAC) opgestelde criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie, duurzaamheid en coherentie.

Het Jaarbericht geeft verder een overzicht van het lopende IOB-evaluatieonderzoek en van de bijdragen van IOB ter ondersteuning van de kwaliteit van het overige evaluatiewerk van directies en posten. Daarnaast wordt in toenemende mate toezicht uitgeoefend op het effectenonderzoek bij zelfstandige organisaties die met bijdragen van BZ activiteiten uitvoeren. In samenwerking met andere evaluatiediensten wordt periodiek de doeltreffendheid van een aantal geselecteerde multilaterale organisaties beoordeeld. De verspreiding van de resultaten en bevindingen van het evaluatiewerk en de doorwerking daarvan heeft de bijzondere aandacht van IOB.

Het Jaarbericht wordt dit jaar ingeleid door een inleiding over het verschijnsel ongelijkheid, dat in 2014 versterkt in de internationale belangstelling kwam te staan door het boek over dit onderwerp van de Franse econoom Piketty, maar binnen de OS-wereld altijd onderwerp van discussie is geweest. De opgenomen beschouwing probeert een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp, waarbij het de dilemma's voor het beleid probeert te verhelderen.

BijlageGrootte
IOB Jaarbericht 20141.26 MB

Zoeken