Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

Centra voor ontwikkelingssamenwerking. Een onderzoek naar kwaliteit en bereik van de voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten van de Centra voor Ontwikkelingssamenwerking (COSsen)

Status: 
Datum van publicatie: 
1990

Nederland kent al geruime tijd een groot aantal groepen die zich actief bezig houden met voorlichting en bewustwording van de Nederlandse bevolking op het terrein van de ontwikkelingsproblematiek.
Vanaf het begin van de jaren zeventig heeft de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) daarbij een belangrijke rol gespeeld als platform voor particuliere organisaties en als subsidiegever.
De Centra voor Ontwikkelingssamenwerking (COSsen) nemen binnen het veld van voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten een speciale plaats in vanwege hun lokale en regionale achtergrond en oriëntatie. Zij worden voornamelijk gesubsidieerd door de NCO alsook, in toenemende mate, door gemeenten en provincies.

Dit rapport gaat over het functioneren van de COSsen en het resultaat van hun werk. Daarbij wordt vooral gekeken naar hun positie binnen het werkterrein, hun bereik, de aard en kwaliteit van hun activiteiten, de doelmatigheid van de uitvoering van hun werk en hun relatie tot de NCO en andere subsidiegevers.

 

Publicatienummer: 
251

Bestel het IOB-rapport

Deze vindt u in het pdf bestand
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Zoeken